Video o Veľkom Mederi
O Veľkom Mederi

Presné údaje o založení mesta neexistujú, ale miesto bolo obývané už v období sťahovania národov a podľa povesti mesto dostalo pomenovanie od arpadského vojvodcu Megera, ktorý sa so svojimi ľuďmi usadil na dnešnom Žitnom ostrove. Prvá písomná zmienka o meste je z roku 1268, od kráľa Bélu IV. a to v listine, podľa ktorej je spomenuté ako majetok komárňanského hradného komitátu pod názvom VILLA MEGER. V roku 1421 kráľ Zsigmond vymenil Veľký Meder s Istvánom a Jánosom Kanozsaym za iný majetok ale v roku 1460 znovu sa stáva majetkom komárňanského pánstva. Písomné dokumenty potvrdzujú, že Veľký Meder mestské privilégiá dostalo 15. 12. 1466 od kráľa Matiaša Hunyadyho zvaného Corvin. Podľa týchto privilégií mesto dostalo právo na usporiadanie troch jarmokov v roku a výkon trestného práva. Od ďalšieho kráľa Mateja II. dostalo privilégium vo forme oslobodenia obyvateľov od mýta a poplatkov. Mesto bolo postihnuté aj vpádom Turkov. V roku 1702 vypukol požiar, ktorý zničil takmer celé mesto. Vyhorela radnica a bolo zničených veľa vzácnych historických dokumentov. V roku 1710 v meste pustošil mor a v roku 1831 cholera. V období maďarského národnooslobodzovacieho boja bolo mesto oslabené zásobovaním vojsk a na jeseň roku 1849 opäť vypukla cholera. Koncom minulého a začiatkom 20. storočia bolo založených niekoľko cechov. Najznámejší bol cech tkáčsky. V roku 1920 fungovala tu aj tlačiareň.Hrôzy I. svetovej vojny pripomína cintorín srbských vojakov s hromadnými hrobmi. Pamätník obetiam II. svetovej vojny bol odhalený v roku 1991 na námestí Hrdinov. Mesto od 70-tych rokov sa dostáva do povedomia vďaka termálnemu kúpalisku. Termálne kúpalisko zriadené v roku 1973 poskytuje celoročné služby vo svojom kombinovanom krytom bazéne s prepojením na vonkajší bazén v bizarnom prostredí sálajúcej pary z termálnej vody v zimnom období.

Obrázky o kúpaliske vo Veľkom Mederi

Ďaľšie informácie o kúpaliske nájdete TU