Video o Veľkom Mederi
O Veľkom Mederi

Přesné údaje o založení města neexistují, ale místo bylo obydleno již v období stěhování národů a podle pověsti město dostalo pojmenování od arpadského vojevůdce megera, který se se svými lidmi usadil na dnešním Žitnom ostrově. První písemná zmínka o městě je z roku 1268, od krále Bély IV. a to v listině, podle níž je zmíněno jako majetek Komárňansko hradního komitátu pod názvem VILLA Meger. V roce 1421 král Zsigmond vymenil Velký Meder s István a János Kanozsaym za jiný majetek ale v roce 1460 znovu se stává majetkem Komárňansko panství. Písemné dokumenty potvrzují, že Velký Meder městská privilegia dostalo 15. 12. 1466 od krále Matiaša Hunyadyho zvaného Corvin. Podle těchto privilegií město dostalo právo na uspořádání tří jarmarku v roce a výkon trestního práva. Od dalšího krále Matyáše II. dostalo privilegium ve formě osvobození obyvatel od mýtného a poplatků. Město bylo postiženo i vpádem Turků. V roce 1702 vypukl požár, který zničil téměř celé město. Vyhořela radnice a bylo zničeno mnoho vzácných historických dokumentů. V roce 1710 ve městě pustoší mor av roce 1831 cholera. V období maďarského národnooslobodzovacieho boje bylo město oslabené zásobováním vojsk a na podzim roku 1849 opět vypukla cholera. Koncem minulého a začátkem 20. století bylo založeno několik cechů. Nejznámější byl cech tkalcovský. V roce 1920 fungovala zde i tlačiareň.Hrůzy I. světové války připomíná hřbitov srbských vojáků s hromadnými hroby. Památník obětem II. světové války byl odhalen v roce 1991 na náměstí Hrdinů. Město od 70-tych let se dostává do povědomí díky termálním koupališti. Termální koupaliště, zřízené v roce 1973 poskytuje celoroční služby ve svém kombinovaném krytém bazénu s propojením na vnější bazén v bizarním prostředí sálající páry z termální vody v zimním období.

Obrázky o koupaliště ve Velkém Mederu

Další informace o koupalištích ve Velkém Mederu najdete ZDE